FANDOM


Zi, in Montreàl, de vima se fenden. De diu temperature opìt sube nul (ba nizìt ude nul in de noce, we se mol bun po deto de aklone usflujo siu swaj saf...) id snev toj poj pos poj ude de cijan sol. Av venen verna ? Jok ne. De fole ve veno in de dreve solem in Maj po mole, in Ʒun po posene. De maj bel blumad ve usveno solem in Maj, id duro eke dias... Idsim, je se ne jok verna, ba vima, in ni menad, ki frij temperature id snev, av apìten. In ka sezòn se un idsim ?

Nu av de som problèm in otèm os. Od mid Oktobri tis inìz o mid Decembri, je ste jok ne snev su bod, je liuv maj te je snev, ba fole longim for av apfalen. Jok in da tem, je sem te nu befìnd intra du sezone.

Mojse te disparto de jar in kwer sezone se ne regi. Mojse da dispartad vark in Francia, in Europa, ba ne in Kebèk. Pragem no wa menì ov da de Indiane, we ʒivì in di land for nu.

Voj, Atikameke, oʒe num, dispàrt de jar in ses sezone, we un nom verna (Maj id Ʒun), soma (Ʒul id Agùst), otèm (September id Oktober), forvima (November id December), vima (Janvar id Febrar) id posvima (Mars id Aprìl), we se indèt de pri sezòn li jari[1]. I rumèn te u Kebeki poèt (ba i rumèn ne hi nom, wajim !) avì acepen da dispartad id avì nomen de du supolni sezone, dezem, afrijad id ruvarmid.

Voj, ruvarmid av inizen, de sezon slami id suflujis, ba os varmi soli id akloni siropi ! Silvàn 18:46, March 15, 2011 (UTC)


  1. In Atikameki, de nome de sezonis se sikon, miroskamin, nipin, takwakin, pitcipipon id pipon. Od Franci Wikipedia
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.